• teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • Innfjorden Barnehage

  – Vi har stor fokus trygge barn og sosial kompetanse
 • Privat skole og barnehage

  – vi skal utdanne fremtidens problemløsere
 • Innfjorden Barnehage

  – Vi introduserer digitale verktøy tidlig
 • Innfjorden Barnehage

  – Uante naturopplevelser rett utenfor døra
 • Innfjorden Barnehage

  – Vi arbeider aktivt med vennskap og danning

Vi søker ny styrer i barnehagen

Innfjorden Barnehage er en privat barnehage lokalisert i idylliske Innfjorden i Rauma kommune – verdens beste kommune for naturglade mennesker. Vi har alt vi trenger rett utenfor døra; Norges flotteste natur, fjell, skog, gapahuker, sjø, lysløype, ballbinge og mye mye mer. Vi er del av et oppvekstsenter med 65–70 barn fordelt på barnehage, skole og SFO. Vi holder til under samme tak og har et veldig godt samarbeid. Modellen med skole og barnehage i samme bygg gir et variert fagmiljø, trygghet for ungene som går fra barnehage til skole og en unik mulighet for samspill på tvers av alder og enhet. Barnehagen er i dag delt i tre grupper med to pedagogiske ledere, samt flere assistenter. Det er i dag totalt sju ansatte i barnehagen. Oppvekstsenteret har som mål å utdanne framtidas problemløsere, drives av kjerneverdiene «ser alle, nyskapende og kunnskapsorienterte» og har to satsingsområder; digital læring og fremme friluftsglede.

Fra 1. august 2019 har du mulighet til å tiltre en kjempespennende stilling som styrer av den private barnehagen i Innfjorden. Du vil som styrer først og fremst ha hovedansvaret for at ca 30 barn, fordelt på 35 plasser, føler trygghet, opplever mestring og tilegner seg sosial kompetanse hver eneste dag. Til denne oppgaven vil du ha hjelp av en dyktig stab på 2 pedagoger og 5 assistenter. Stillingen din som styrer vil bestå av 60% administrasjon og resterende tid ute på avdeling. Du vil jobbe tett med daglig leder og styret i barnehagen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle barnehagen i henhold til vedtatte strategiske mål, budsjett, rammeplan og overordnede føringer i tett dialog med daglig leder og styret.
 • Lede og utvikle barnehagen i henhold til satsingsområdene våre.
 • Lede og utvikle barnehagen for å skape trygge barn med høy sosial kompetanse, i tett samarbeid med de ansatte.
 • Være ansvarlig for godt samarbeid mellom avdelingene og skape aktive og motiverte ansatte.
 • Være ansvarlig for tett og god dialog med foreldre.

Personlige egenskaper

 • Du må være samarbeidsvillig og har evne til å se barnehage, skole og SFO som ett.
 • Du er fleksibel – du ser løsninger og kan trå til der det trengs.
 • Du er glad i barn, og voksne.
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper, både med barn og voksne.
 • Du har forståelse, interesse for og ser verdien av digital læring
 • Du er en tydelig, motiverende og samlende leder

Formelle kvalifikasjoner

 • Utdanna barnehagelærer eller førskolelærer
 • Du har økonomisk sans og forståelse
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Du har gode lederegenskaper og kan gjerne vise til ledererfaring.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • En veldrevet barnehage og en sikker arbeidsplass
 • Store muligheter for faglig utvikling gjennom kurs, seminarer og andre aktiviteter
 • Mulighet for støtte til aktuell videreutdanning
 • IA-bedrift
 • Tariffavtale gjennom PBL
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer både i barnehagen og på skolen
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen tiltres 1. august og er underlagt daglig leder. Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder Eli Vollset på telefon 980 04 421‬ eller e-post eli@innfjorden.no.

Søknad med CV sendes til eli@innfjorden.no innen 31. mars.