Styret

Stilling Navn Telefon E-post
Leder Monica Haugen-Vik 900 47 515
Kasserer Laila Bruaset Engen 992 74 844 laila@engen.no
       
Aktivitetsgruppe Gunn Mari Berild 907 68 595
Aktivitetsgruppe Ingebjørg Vik Hjelden 997 11 351
Aktivitetsgruppe