• teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • Innfjorden Friskole

  – Vi har stor fokus på digital læring
 • Innfjorden Barnehage

  – Trygge barn og sosial kompetanse er viktig for oss
 • Privat skole og barnehage

  – vi skal utdanne fremtidens problemløsere
 • Innfjorden Barnehage

  – Uante naturopplevelser rett utenfor døra
 • iPad 1:1 på alle klassetrinn

  – Alle elever har egen iPad som brukes aktiv på skole og hjemme
 • Innfjorden Barnehage

  – Vi arbeider aktivt med vennskap og danning
 • Digital læring

  – Vi bruker digitale tavleressurser

Morgendagens skole søker daglig leder / rektor!

Innfjorden Friskole og Innfjorden Barnehage er en privat skole og barnehage lokalisert i idylliske Innfjorden i Rauma kommune – verdens beste kommune for naturglade mennesker. Vi har alt vi trenger rett utenfor døra; Norges flotteste natur, fjell, skog, gapahuker, sjø, lysløype, ballbinge og mye mye mer. Skolen er drevet med utvidet kristen formålsparagraf og vi er medlem av Kristne Friskolers forbund. Vi er del av et oppvekstsenter med 65–70 barn fordelt på barnehage, skole og SFO. Vi holder til under samme tak og har et veldig godt samarbeid. Modellen med skole og barnehage i samme bygg gir et variert og godt fagmiljø, trygghet for ungene som går fra barnehage til skole og en unik mulighet for samspill på tvers av alder og enhet. Oppvekstsenteret har totalt 20 ansatte og har som mål å utdanne framtidas problemløsere, drives av kjerneverdiene «ser alle, nyskapende og kunnskapsorienterte» og har to satsingsområder; digital læring og fremme friluftsglede.

Daglig leder / rektor

Fra 1. august 2020 har du mulighet til å tiltre en kjempespennende stilling som daglig leder av den private skolen og barnehagen i Innfjorden. Du vil som daglig leder ha hovedansvaret for å skape trygge rammer for elever, barn og ansatte i både skolen og barnehagen. Til denne oppgaven vil du ha hjelp av en dyktig stab på 20 ansatte. Du vil jobbe tett med styrer i barnehagen og styret i de to bedriftene.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle skole og barnehage i henhold til vedtatte strategiske mål, budsjett, læreplan, lovverk og overordnede føringer i tett dialog med styret.
 • Lede og utvikle skole og barnehage i henhold til satsingsområdene våre.
 • Være ansvarlig for godt samarbeid mellom skole og barnehage
 • Skape aktive og motiverte ansatte.
 • Være ansvarlig for tett og god dialog med foreldre.
 • Ha det overordnede pedagogiske ansvaret

Personlige egenskaper

 • Du er samarbeidsvillig og har evne til å se barnehage, skole og SFO som ett.
 • Du er fleksibel – du ser løsninger og kan trå til der det trengs.
 • Du er glad i barn, og voksne.
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper.
 • Du har forståelse, interesse for og ser verdien av digital læring
 • Du er en tydelig, motiverende og samlende leder

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere pedagogisk utdanning
 • Rektorutdanning er ønskelig, men ikke et krav.
 • Du har økonomisk sans og forståelse
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Du har gode lederegenskaper og kan gjerne vise til ledererfaring.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • En veldrevet skole og barnehage og en sikker arbeidsplass
 • Store muligheter for faglig utvikling gjennom kurs, seminarer og andre aktiviteter
 • Mulighet for støtte til relevant videre-/etterutdanning
 • IA-bedrift
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen tiltres 1. august og er underlagt styret. Spørsmål rundt stillingen kan rettes til styreleder Elisabeth V. Slettaløkken på telefon 970 05 512 eller e-post elisabeth@innfjorden.no

Søknad med CV sendes innen 9. februar til styret@innfjorden.no