Møter

Møter

 

Speideren er delt inn i de tre enhetene bevere, flokk og tropp. Alle enhetene har møter annenhver mandag på partallsuker, men har litt ulik lengde på møtene. Alle starter kl 1730, bevere avslutter kl 19, flokk og tropp kl 1930. I tillegg så har patruljene i troppen patruljemøte de ukene det ikke er troppsmøter.

Vi bruker Spond til å administrere møtekalenderen og til å gi beskjeder knyttet til speideraktiviteten vår.

Om du har noen som kunne tenkte seg å prøve seg som speider er det bare å ta kontakt med en av lederne.