Verv og kontaktinfo

Stilling Navn Telefon
Leder Mariann Hauge 912 47 944
Nestleder Caroline Gjerde Hovde 452 83 500
Kasserer Annicha Lossius Bjerke 473 89 908
Styremedlem Ola Vik
Styremedlem David Søvik Hovde  
Styremedlem Kristin Alnæs  
Styremedlem Sigrid Skjelbostad  
Styremedlem Ingvild Voldset  
Varamedlem Marit Vik  
Varamedlem Synne Nord  

Dersom noen ønsker å gi oss et økonomisk bidrag kan de gi sin grasrotandel (Org.nr. 881033062) eller bruke konto 3969.07.00704.