• teaser blank
  • teaser blank
  • Innfjorden barnehage

    – trivsel og omsorg
  • Innfjorden barnehage

    – gode oppvekstvilkår

Innfjorden barnehage – kvalitet og trygghet

Innfjorden barnehage er en privat barnehage i Innfjorden i Rauma kommune. Barnehagen vil ha oppstart høsten 2014. Innfjorden barnehage vil være en barnehage med fokus på læring, kvalitet, trivsel og trygghet. Barnehagen er åpen for alle.