Organisering av barnehagedagen

Etter hvert som vi får det formelle på plass vil vi komme tilbake med mer informasjon, men barnehagen vil bli drevet videre etter samme høye kvalitet som den gjøres i dag.