Organisering av barnehagedagen

7 : 15          Barnehagen åpner 

8 : 00           Frokost 

8 : 30           Frilek og mottak av barn 

9 : 00           Går vi på tur på turdagene, slik at vi får mest ut av dagen. 

9 : 30           Kjærnetid : Ute / Inne lek : Organiserte grupper 

10 : 45         Lunsj ( to varmmåltider i uka ) 

12 : 00         Hvilestund og organiserte aktiviteter ute/inne 

14 : 00         Knekkebrød og fruktmåltid 

14 : 30         Frilek 

16 : 30         Barnehagen stenger