Barnehageinfo

Styret i Innfjorden barnehage SA, saman med dagleg leiar Eli Vollset jobbar med det formelle rundt oppstart. Me kjem med meir informasjon etter kvart.