Prisar

Barnehagesatsar

Det er lik grunnpris på alle barnehagane i Rauma kommune, kostpenger kan variere.

Barnehage frå 1. januar 2021 Kostpenger Pris pr mnd
5 dagar  250 kr  3 230 kr
   


Moderasjon

30% for barn nr 2, 50% for barn nr 3.

Redusert foreldrebetaling

Husstander med lavere samlet husholdningsinntekt enn kr 583 650,– i året, har rett til å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.
Elektronisk skjema finn du her eller på Rauma kommune sine nettsider.