Prisar

Barnehagesatsar

Godkjenning av makspris i statsbudsjett og kommunestyre  haust 2018, gav ei auke i makspris 1. januar på alle tilbod, og ei ytterlegare auke på 5 dagarstilbodet 1. august 19.

Det er lik grunnpris på alle barnehagane i Rauma kommune, kostpenger kan variere.

Barnehage frå 1. august 2019 Kostpenger Pris pr mnd
5 dagar   3 040 kr
5 dagar m/frukt, kos og mjølk + ei veke måltid pr mnd 300 kr 3 340 kr
5 dagar m/frukt, kos og mjølk + ei veke måltid pr mnd 214 kr 3 254 kr
4 dagar   2 730 kr
4 dagar m/frukt, kos og mjølk + ei veke måltid pr mnd 250 kr 2 980 kr
4 dagar m/frukt, kos og mjølk + ei veke måltid pr mnd 171 kr 2 901 kr
3 dagar   2 650 kr
3 dagar m/frukt, kos og mjølk + ei veke måltid pr mnd 184 kr 2 834 kr
3 dagar m/frukt, kos og mjølk + ei veke måltid pr mnd 128 kr 2 778 kr


Moderasjon

30% for barn nr 2, 50% for barn nr 3.

Redusert foreldrebetaling

Husstander med lavere samlet husholdningsinntekt enn kr 533 500,– i året, har rett til å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.
Elektronisk skjema finn du her eller på Rauma kommune sine nettsider.