Årsplan

Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehageloven i praksis, og arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere funksjoner:

  • Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet
  • Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen
  • Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen
  • Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og tilsyn med barnehagen.

Denne årsplanen skal gi et innblikk i hvordan barnehagen vil jobbe i det neste året og hva vi synes er viktig å ha fokus på i vårt arbeid for at barna skal trives og utvikle seg. Innfjorden barnehage er en privat barnehage lokalisert i idylliske Innfjorden i Rauma Kommune – verdens beste kommune for naturglade mennesker.

pdfLast ned årsplanen for 2023–2025