• teaser blank
  • teaser blank
  • Innfjorden barnehage

    – gode oppvekstvilkår
  • Innfjorden barnehage

    – trivsel og omsorg

Barnehagen blir privat

I forbindelse med overtaking av skuledrifta har kommunen lagt fram forslag om at me også tek over driftinga av barnehagen. Om alt fell på plass vil dermed både skule og barnehage vert drifta privat frå hausten (august) 2014. Med dette så sikrar med det lokale oppvekstsenteret som må til for videre vekst i bygda. Dette blir eit oppvekstsenter med godt over 60 born. Dette talet øker i åra framover.

Det er mykje som skal på plass før alt dette går i orden, men me har tru på at dette vert den beste løysninga for borna, foreldra, ansatte og bygda!