• teaser blank
  • Velkommen til Innfjorden Friskole

    Vi skal utdanne framtidas problemløysarar

Innfjorden Friskole – kvalitet og trygghet

Innfjorden Friskole er en privat barneskole i Innfjorden i Rauma kommune. Skolen vil ha oppstart høsten 2014 og drives med utvidet kristen formålsparagraf. Skolen vil ha elever fra 1. – 7. klasse med nynorsk som opplæringsspråk.

Innfjorden Friskole vil være en privatskole med fokus på læring, kvalitet, trivsel og trygghet. Skolen er åpen for alle og ønsker å være et lite, men godt supplement til den offentlige skolen i Rauma.