Innmelding

Innfjorden Friskole er ein privat barneskole i Innfjorden i Rauma kommune. Skolen drives med utvidet kristen formålsparagraf. Skolen har elevar frå 1.–7. klasse med nynorsk som opplæringsspråk. Vi er ein privatskole med fokus på læring, kvalitet, trivsel og trygghet. Vi har også nokre satsingsområder som vi legg stor vekt på; læring ved hjelp av digitale hjelpemidler og friluftsliv. Skolen er åpen for alle og ønsker å være eit alternativ for dei som ønsker det.

Om du har spørsmål kan dei rettast til dagleg leiar og rektor Mariann Kormeset Reistad på mariann@innfjorden.no eller telefon 48 24 48 60.

Om du ønsker å melde inn ditt barn fyller du ut skjema under. Om eleven også ønsker eit SFO-tilbod må det kryssast av for det. Her er ei oversikt over korleis dagane for dei ulike klassetrinna er – som kan hjelpe deg med å velge kva SFO-tilbod eleven din treng. Opptak skjer i henhold til vårt inntaksreglement.

Søknadsfrist hovedopptak: 15. februar, eller påfølgende hverdag.

Etter søknadsfristen går vi gjennom listen og tar inn elever med bakgrunn i inntaksreglementet vårt. Det vil bli sendt ut tilbud til de som har søkt ca 1 uke etter søknadsfristen, med svarfrist på 1 uke.

Vi tar selvfølgelig imot søknader fortløpende gjennom året og gjør vårt for å etterkomme ønsker om å gå på vår skole.

Page 1 of 3
Velg antall elevar
Velg om barnet/-ene har plass i Innfjorden Barnehage
Fyll inn fødselsnummer (11 siffer uten mellomrom)
Fyll inn fornamn
Fyll inn etternamn
Invalid Input
Skriv inn postnummer
Skriv inn poststed
Skriv inn telefon/mobil
Fyll inn en gyldig e-postadresse
Fyll inn fødselsnummer (11 siffer uten mellomrom)
Fyll inn fornamn
Fyll inn etternamn
Invalid Input
Skriv inn postnummer
Skriv inn poststed
Skriv inn telefon/mobil
Fyll inn en gyldig e-postadresse
Fyll inn fødselsnummer (11 siffer uten mellomrom)
Skriv inn elevens fornamn
Skriv inn elevens etternamn
Invalid Input
Skriv inn postnummer
Skriv inn poststed
Velg om eleven skal gå på SFO
Velg eit av alternativane
Velg antall timer
Invalid Input
Invalid Input
Fyll inn fødselsnummer
Skriv inn elevens fornamn
Skriv inn elevens etternamn
Invalid Input
Skriv inn postnummer
Skriv inn poststed
Velg om eleven skal gå på SFO
Velg eit av alternativane
Velg antall timar
Invalid Input
Invalid Input
Fyll inn fødselsnummer
Skriv inn elevens fornamn
Skriv inn elevens etternamn
Invalid Input
Skriv inn postnummer
Skriv inn poststed
Velg om eleven skal gå på SFO
Velg eit av alternativane
Velg antall timar
Invalid Input
Invalid Input