Innmelding

Innfjorden Friskole er ein privat barneskole i Innfjorden i Rauma kommune. Skolen drives med utvidet kristen formålsparagraf. Skolen har elevar frå 1. – 7. klasse med nynorsk som opplæringsspråk.

Innfjorden Friskole er ein privatskole med fokus på læring, kvalitet, trivsel og trygghet. Skolen er åpen for alle og ønsker å være et godt supplement til den offentlige skolen i Rauma.

Om du har spørsmål kan dei rettast til rektor Eli Vollset på eli@innfjorden.no eller telefon 98 00 44 21.

Om du ønsker å melde inn ditt barn fyller du ut skjema under. Om eleven også ønsker eit SFO-tilbod må det kryssast av for det. Her er ei oversikt over korleis dagane for dei ulike klassetrinna er – som kan hjelpe deg med å velge kva SFO-tilbod eleven din treng.

Søknadsfrist: 15. februar kl 12.

Etter søknadsfristen går vi gjennom listen og tar inn elever med bakgrunn i inntaksreglementet vårt. Det vil bli sendt ut tilbud til de som har søkt ca 1 uke etter søknadsfristen, med svarfrist på 1 uke.

Page 1 of 2

Føresett 1 fornamn(*)
Fyll inn fornamn

Føresett 1 etternamn(*)
Fyll inn etternamn

Føresatt 1 adresse
Invalid Input

Føresett 1 postnummer(*)
Skriv inn postnummer

Føresett 1 poststed(*)
Skriv inn poststed

Føresett 1 telefon/mobil(*)
Skriv inn telefon/mobil

Føresett 1 e-post(*)
Fyll inn en gyldig e-postadresse

Føresett 2 fornamn
Fyll inn fornamn

Føresett 2 etternamn
Fyll inn etternamn

Føresett 2 adresse
Invalid Input

Føresett 2 postnummer
Skriv inn postnummer

Føresett 2 poststed
Skriv inn poststed

Føresett 2 telefon/mobil
Skriv inn telefon/mobil

Føresett 2 e-post
Fyll inn en gyldig e-postadresse

Antall elevar(*)
Velg antall elevar

 
Elev 1 fødselsnummer(*)
Fyll inn fødselsnummer (11 siffer uten mellomrom)

Elev 1 fornamn(*)
Skriv inn elevens fornamn

Elev 1 etternamn(*)
Skriv inn elevens etternamn

Elev 1 adresse
Invalid Input

Elev 1 postnummer(*)
Skriv inn postnummer

Elev 1 poststed(*)
Skriv inn poststed

Elev 1 SFO(*)
Velg om eleven skal gå på SFO

Elev 1 SFO følgjer(*)
Velg eit av alternativane

Elev 1 SFO antall timar(*)
Velg antall timer

Elev 1 – går eleven på skole i dag? (*)
Invalid Input

Elev 1 – skole eleven går på i dag
Invalid Input

Elev 2 fødselsnummer(*)
Fyll inn fødselsnummer

Elev 2 fornamn(*)
Skriv inn elevens fornamn

Elev 2 etternamn(*)
Skriv inn elevens etternamn

Elev 2 adresse
Invalid Input

Elev 2 postnummer(*)
Skriv inn postnummer

Elev 2 poststed(*)
Skriv inn poststed

Elev 2 SFO(*)
Velg om eleven skal gå på SFO

Elev 2 SFO følgjer(*)
Velg eit av alternativane

Elev 2 SFO antall timer(*)
Velg antall timar

Elev 2 – går eleven på skole i dag?(*)
Invalid Input

Elev 2 – skole eleven går på i dag
Invalid Input

Elev 3 fødselsnummer(*)
Fyll inn fødselsnummer

Elev 3 fornamn(*)
Skriv inn elevens fornamn

Elev 3 etternamn(*)
Skriv inn elevens etternamn

Elev 3 adresse
Invalid Input

Elev 3 postnummer(*)
Skriv inn postnummer

Elev 3 poststed(*)
Skriv inn poststed

Elev 3 SFO(*)
Velg om eleven skal gå på SFO

Elev 3 SFO følgjer(*)
Velg eit av alternativane

Elev 3 SFO antall timar(*)
Velg antall timar

Elev 3 – går eleven på skole i dag?(*)
Invalid Input

Elev 3 – skole eleven går på i dag
Invalid Input