Skoleruta

Her finn du skoleruta for elevane i perioden fram til hausten 2020

Vår 2019

Månad Beskrivelse Dag Antall skoledager
Januar Første skoledag Onsdag 22
Februar Vinterferie Veke 9: måndag 25. februar – fredag 1. mars  16
Mars     20
April Påskeferie Måndag  15. april – måndag 22. april 16
Mai Elevfrie dagar Torsdag 16. mai og fredag 31. mai 18
Juni Siste skoledag Fredag 21. juni 14

Haust 2019

Månad Beskrivelse Dag Antall skoledager
August Første skoledag Måndag 19. august 10
September     21
Oktober Haustferie Veke 41: måndag 7. – fredag 11. oktober 18
November     21
Desember Siste skoledag før jul Fredag 20. desember 15

Vår 2020

Månad Beskrivelse Dag Antall skoledager
Januar Første skoledag Måndag 6. januar 21
Februar Vinterferie Veke 8: måndag 17. – fredag 21. februar 15
Mars     17
April Påskeferie Måndag 6.april – måndag 13. april 20
Mai Elevfri dag Fredag 22. mai  17
Juni Siste skoledag Fredag 19. juni  16