Organisering av skuledagen

Slik ser skuledagen ut for dei ulike trinna

Klassetrinn Dag Skule Timar Leksehjelp

1.–2. klasse

 

 

Tysdag og torsdag

Mandag og onsdag

Fredag

08.30 – 14.00

08.30 – 12.15

08.30 – 12.15

6 t

4 t

4 t

 

 

 

3.–4. klasse

 

 

Tysdag og torsdag

Mandag og onsdag

Fredag

08.30 – 14.00

08.30 – 13.15

08.30 – 12.15

6 t

5/4 t

4 t

 

Leksehjelp, måndag: 13.15-14.00.

Leksehjelp, onsdag: 12.30 - 13.15

 

5.–7. klasse

 

Måndag, tysdag og torsdag

Onsdag og fredag

08.30 – 14.00

08.30 – 13.15

6 t

5 t

Leksehjelp mandag: 14.00 – 14.45
Leksehjelp onsdag: 13.15 – 14.00