Aktivitetsplan

Haust 22

August

 
 22.august  Skolestart, 08.30 – vi møtes på skoleplassen
 26.august  Fotografering 1. og 7.klasse
   

 

September

 
 1.september Foreldremøte 1.-2 kl.18.00  SFO 18.45. 3.-4 kl og 5.-7.kl ca 19.45.  NB: Årsforeldremøte for skulen kl. 19.00 - for alle foreldre på skolen.              
 29.september

Den kulturelle skulesekken: Harry Påtter (med Å) 1.-7.kl, kl. 11.30-12.15, Innfjorden Friskole 

 Veke 36-37  Fjelltur. Vi ser på veret:-) Eigen informasjon om turen.
 Veke 36 - 39  Digitale Nasjonale Prøver i matematikk, lesing og engelsk for 5.klasse                 
12.09-10.12  Norli lesekonkurranse 

 

Oktober

 
 Veke 40  Aksjonsdag – eigen info om dette
 7.oktober  Haustmåltid. Felles skulemåltid:  5. – 7.kl lager til.
 Veke 41  Haustferie
 Veke 42-43  UDIR sine kartleggingsprøver i norsk og matte for 3.kl           

 

November

 
 Veke 44-46  Vurderingssamtalar
 Veke 47-48  Pepparkakebakst

 

Desember

 
 2.desember  Graut-nissedag for skule og 6.åringane       
13.desember  Luciafeiring – skule og barnehage
15.desember  Julegudsteneste i bedehuskapellet kl 18.00
20.desember  Juleverkstad
21.desember Felles avslutning. Nissemarsj 1.-7.kl. Skuledagen er slutt 11.30. Ikkje SFO etterpå. 
   JULEFERIE

Vår 2022

Januar

 
Veke 3 Halvårsvurderingar for haust 22
NB: Skiaktiviteter – om snø – heile vinteren. Ha ski, sko og stavar klare!

 

Februar

 
17.februar Karneval for 1.-7.kl
Veke 8 Vinterferie (20. februar – 24. mars)

 

Mars

 
Ca. veke 10 - 11 Skidag
 31.mars Påskemåltid (3.-4.kl ansvarleg)
Foreldrekveld  mars/april

 

April

 
03.april–10. april Påskeferie
13.april Den kulturelle skulesekken: Kouame møter barna, 1.-7.kl, kl. 12.30-13.15, Innfjorden Friskole
Etter påskeferie Oppstart uteskule 1.-4.k
  Førskule for 6-åringane

 

Mai

 
  Foreldresamtalar
1. og 17. mai Fri
  Tinestafetten 5.–7. klasse
18. mai Fri etter Kristi himmelfartsdag
  Mattemaraton

 

Vår 23  
1.–2. kl Gjer eit sprell saman med Karine og Guro
3.–4. kl Gjer eit sprell saman med Vilde og Reidun
5.–7. kl Tur og vake i gymsalen

 

Juni

 
  Skulen på utflukt
Veke 24-25 Idrettsdag
22. juni Siste skuledag før sommarferien med grilling i ballbingen
God sommar! Neste skuleår startar måndag 21.08.23