Prisar

Skulepengar

Vi opererer ikkje med skulepengar.

Skulefritidsordning (SFO)

Tabellen under viser dei forskjellige valga ein har i forhold til SFO, og prisar til kvart alternativ. Om du velger ein plass som følger barnehageåret har SFO feriestengt samtidig som barnehagen, 3 veker i sommarferien og i romjula. Sjå ellers eige skriv om planleggingsdagar

SFO frå 1. august 2021 Skuleåret (pr mnd i 10 mnd) Barnehageåret (pr mnd i 11 mnd) 
6–10 t / veke med kos 1 250 kr 1 650 kr
10–16 t / veke med kos 1 800 kr 2 200 kr
16–20 t / veke med kos 2 300 kr 2 700 kr
20–23 t / veke med kos 2 750 kr 3 150 kr

Kost SFO: Kost har vore med i prisen for opphaldet på SFO. Frå hausten 2021 vil kost stå separat på SFO-fakturaen. Alle betalar ein sum som inkluderar bursdagsfeiring for det enkelte barn, frukt og anna kos gjennom året.

Pris: 20,-pr.månad for 6-10 timar tilbod. 30,- pr.månad for andre tilbud. 40,- pr.månad for 11 mnd tilbud (ferietilbod)

Pris på mjølk vil komme i tillegg:

  • 50 kr / mnd – 3 dagar i veka
  • 60 kr / mnd – 4 dagar i veka
  • 70 kr / mnd – 5 dagar i veka

Moderasjon

30% for barn nr 2, 50% for barn nr 3.